skontaktuj się z nami

GILDIA NOWAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. F. Chopina 20, 05-270 Marki, zarejestrowana w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. NIP: 524-276-84-63, REGON 147220609, KRS 0000507970